• Vastuullisuus

  Imatra Express Oy:n ympäristölupaukset:

  1. Aineettomien hyödykkeidemme tuottamisesta ei synny jätettä

  2. Pyrimme löytämään kaikille käytöstä poistetuille varusteille ja välineille uusiokäytön

  3. Käytämme palveluiden tuottamiseen samoja kohteita, lähellä ihmisiä, jolloin luonnon kuormitus vähenee

   

  Imatra Express Oy:n missiona on tuottaa sekä välittää laadukkaita ja elämyksellisiä ohjelmapalvelutuotteita vastuullisesti sekä luontoa kunnioittaen. Ympäristövastuullisuus on meille tärkeä tekojamme ohjaava käsite, jonka mukaan pyrimme aina ottamaan ympäristön hyvinvoinnin huomioon toiminnassamme.

  Vuonna 2011 valmistuneen ympäristökatselmuksen siivittämänä olemme sisällyttäneet  ekologisen toimintatavan päivittäiseen yritystoimintaamme. Katselmuksessa on kiinnitetty huomiota lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen, veden- ja energiankulutukseen, hankintojen kestävyyteen, yrityksen jätehuoltoon sekä tuotteiden elinkaareen ja kierrätykseen.

  Ympäristövastuullisuus ja ekologisuus  näkyvät  tuotteidemme ympäristöystävällisyytenä sekä henkilökuntamme ympäristöosaamisena. Otamme ympäristöasiat huomioon myös hankinnoissamme ja edellytämme vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltamme sekä tavarantoimittajiltamme. Koulutamme henkilöstöämme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan sekä kehitämme ympäristöosaamistamme. Haluamme pysyä ajan tasalla merkittävimmistä ympäristönäkökohdistamme tarkastamalla ja päivittämällä ympäristökatselmuksemme vuosittain.
  Pyrimme vähentämään ympäristön kuormitusta kiinnittämällä huomiota energian-  ja  paperin kulutukseen sekä hyödyntämään viestinnässämme pääasiassa sähköisiä kanavia. Hankinnoissamme korostuu tuotteiden ja materiaalien kestävyys, muunneltavuus  sekä kierrätettävyys. Käytöstä poistettu kalustomme pyritään aina kierrättämään eteenpäin ja  keksimään välineille uusia turvallisia käyttötapoja.